6 fordele ved coaching i vejledning

Vejledning og rådgivning har en tendens til at blive opfattet som patroniserende – som en forældre der fortæller sit barn, hvad hun skal gøre. Ligesom barnet ofte ikke retter sig efter, hvad hendes forældre anbefaler, vil den vejledte have en naturlig modstand i forhold til at omsætte vejledningen til handling.

Derfor er coaching en fremragende tilgang i vejledningssituationer. 

In English: 6 Benefits of Coaching in Counselling

Coachen har fokus på at fremme præcis dét potentiale, som den enkelte “udøver” har. Samtidig skal udøveren lære at elske netop sit potentiale – sine særlige egenskaber og evner. Og jo, vi har alle særlige potentialer. 6 eksempler på at coaching er bedre end rådgivning

1 En coach spørger ind og lytter, således at den vejledte selv finder frem til sin løsning

Et vejledningsmøde, der har en “coachende” karakter, vil have mindre fokus på overleveringen af vejlederens viden til klienten, og mere på at finde klientens motivation og særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven, handle på de givne muligheder samt nå formulerede mål.

Du vil måske indvende: “Men der er ofte tale om specifikke rammer, som klienten skal agere inden for. Visse vilkår og målsætninger, som står fast, og som klienten ikke på egen hånd har kompetencen til at formulere – endsige reformulere.”

Der vil altid være rammer og vilkår. Når de er erkendt og accepteret, kan man begynde at coache. Det er vigtigt, at vilkår er noget, man har en konversation om at være enige om – ikke noget, der skal “prædikes”. Vilkår er bare den ramme, mulighederne kan udspille sig inden for. Herefter er der et stort, inspirerende spillerum, hvor klienten kan få lov at formulere sine egne mål og planer.

2 Coaching er motiverende og styrkende

Alene muligheden i coaching for at få magten over situationen og tilpasse mål efter egne ønsker styrker klienten – også i forhold til fortsat motivation. Klienten bliver systematisk ført gennem nogle faser i en proces der leder frem til kvalificeret handling. Faser der omfatter:

  • At afsøge hvad, det er vigtigt at finde løsninger for
  • Barrierer, muligheder og ressourcer til …
  • Handlingsplan og implementering

Klienten får med andre ord en meget klar fornemmelse af at have magten over sit liv, når det handler om den del, der vejledes om.

3 Giver en følelse af, at forhindringer allerede er overkommet

I coaching arbejder man med at forudse forhindringer og barrierer – både i miljøet, men også interne, begrænsende overbevisninger. Og hver af disse forhindringer for udvikling bliver behandlet, således at det i handlingsplanen synes som om, de allerede er løst. Klienten ved præcis hvad, der skal gøres. Nogle gange vil man skulle lave særlige øvelser i form af visualisering, således at man nærmest på forhånd har oplevet, hvordan man “løste problemet”.

4 Bygger på en idé om, at den enkelte tiltrækker netop det, denne gerne vil have – på godt og ondt

Enhver coaching starter på den ene eller anden måde med, at man undersøger hvad, det er, klienten ønsker. Hvilken problemstilling, der skal arbejdes med, og hvad klienten gerne vil have. Processen med at gennemføre det planlagte – implementeringen – bliver lettere, hvis klienten kan visualisere – virkeligt føle – hvordan verden ser ud, når målet er nået.

Klienten opfordres til at beskrive sig selv og sin situation, som om ønsket allerede er opnået. Det virker at skabe rutiner omkring at tale til sig selv, visualisere, meditere. Ideen om, at man tiltrækker det, man tænker på, er beskrevet i bogen “The Secret” (se videoen), som beskriver det fænomen, man kalder “The Law of Attraction”. Når du intenst tænker på bestemte ting, vil universet give dig det – om det så er godt eller dårligt. Så visualiseringen af det gode scenario er naturligvis enormt vigtigt.

5 Den gode historie bliver sat frem på scenen – og den dårlige sat i baggrunden.

Der er i forbindelse med ethvert problem eller udfordring tilknyttet mange fortællinger. Både klientens egne, men også klientens fortolkning af andres fortællinger om problematikken. Nogle gange er det overvejende problematiske fortællinger. Andre fortællinger er positive. De negative fortællinger kan være årsag til, at situationen er blevet låst og uoverskuelig.

Derfor undersøger man ofte alle de alternative historier. “Er din underviser altid sur på dig? Er der situationer, hvor han ikke er sur? Hvad sker der så?” Ved at spørge meget ind til de situationer, hvor problemet ikke forekommer, kan man flytte det negative fokus og introducere et mere positivt fokus. Det er meget kraftfuldt og befordrende for problemløsning og fremdrift.

6 Coaching skaber motiverende handlingsplaner, som du ikke kan vente med at komme igang med

Resultatet af de ovenstående “dansetrin” er handlingsplaner, som er skabt af klienten selv i en positiv og motiverende ramme, skabt i fællesskab med vejlederen. Coachen har med sine spørgsmål skabt en “legeplads” for klientens udforskning af en bedre vej.

En handlingsplan skal helst være tilstrækkelig ambitiøs til, at den ikke er rutinepræget. Der skal noget til, der skal være noget på spil, måske en vis risiko, der skal løbes. Det er med til at gøre planen og implementeringen tilstrækkeligt motiverende og attraktiv. 

Vejledning og rådgivning bliver med en coachende tilgang en mere magtfri situation. Og det er vigtigt, at man, hvis man som vejleder vil anvende coaching, sørger for, at give magten fra sig. Du bør som vejleder forholde dig nysgerrig og lyttende. Lade klienten tale. Og hvis du absolut føler, du behøver at introducere en anbefaling, så spørg om lov først – og giv klienten mulighed for frit at vælge, om hun vil bruge din anbefaling eller ej.

One thought on “6 fordele ved coaching i vejledning

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s